Struktura Organizacyjna
Spółdzielni Mieszkaniowej Łambinowice

Zarząd spółdzielni

Jednoosobowy zarząd piastuje
  • Prezes Pan Roman Kopij.
  • Ustanowieni pełnomocnicy:Pani Jolanta Płaza - Głowna księgowa; Pani Beata Kaczor - Inspektor ds. ekonomicznych.

    Skład Rady Nadzorczej

    1. Pan Marek Ciesielski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
    2. Pan Marek Lipka – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
    3. Pani Małgorzata Kowalczyk-Buczkowska – Sekretarz Rady Nadzorczej
    4. Pani Irena Jarmolińska – Członek
    5. Pani Karina Pietrzak – Członek
    6. Pan Adam Siomka – Członek
    7. Pan Łukasz Środa – Członek